top of page

Projecten

“Belgian Lawyers for Africa – It’s Legal to Care!” focust zich op twee noodzakelijkheden in het leven: voedsel en drinkbaar water.

Statistieken tonen aan dat beschikbaarheid van voedsel en toegang tot water nog steeds de grootste obstakels blijven in Africa.

 

Dankzij onze fundraiser in 2019 hebben we een beduidende impact kunnen maken. Graag bedanken we "The Butterfly Tree" voor hun hulp met het coördineren van onze projecten.

Een belangrijke hoeksteen van ons project is het bieden van langdurige en duurzame oplossingen aan de mensen. Onze eerste focus was om toegang te bieden tot drinkbaar water. Met uw steun en met speciale dank aan EY Law, die voorzag in één gepersonaliseerde waterput, zijn we erin geslaagd om in totaal 3 boorgaten te installeren. Deze bronnen zullen vele scholen, boeren en gezinnen tot 20 jaar lang toegang geven tot water.

Het Waterputtenprogramma

b1.jpg

Om te zorgen voor betrouwbare bronnen van zuiver water, boort onze vzw gaten op plaatsen waar de nood het hoogst is. Leidingen worden meer dan 50 meter diep geboord om aan water te kunnen, ongeacht de weersomstandigheden. De putten worden afgesloten met een betonnen omhulsel om vervuiling te voorkomen. Om de lokale economie te ondersteunen, werken we alleen samen met lokale boorbedrijven en arbeidskrachten.

borehole%201_edited.jpg

Deze nieuwe toegang tot water is de eerste stap op weg naar zelfvoorziening. De boorgaten beperken de impact van droge periodes en de mensen rondom de waterputten kunnen hun eigen voedselproductie opzetten. De boorgaten kunnen ook worden gebruikt voor drinkwater, irrigatie en sanitaire doeleinden.

borehole%202_edited.jpg

Speciale dank gaat uit naar onze eerste Platinum Sponsor: EY Law!

Het Landbouwprogramma

Met de nieuw aangelegde waterputten zijn de omliggende gebieden niet langer afhankelijk zijn van regenlandbouw. Onze VZW levert zaden en meststoffen die, in combinatie met de irrigatie van de waterputten, voldoende voedsel zal leveren tijdens het droge seizoen.

a1.jpg

Via de methode van “zaadrecyclage” zal de eerste oogst als basis dienen voor het volgende seizoen. Die gewassen leveren op hun beurt weer zaadjes op, die in de volgende cyclus worden gebruikt. Het resultaat is een continue voedselproductie. Dit is met name relevant voor maïs en andere groenten die een evenwichtige voeding mogelijk moeten maken.

seed%201_edited.jpg

Voor sommige mensen was de behoefte aan voedsel zo dringend dat wachten op een andere oogst niet mogelijk was. We voorzagen zulke mensen en scholen in de meest afgelegen gebieden van voedsel.

In totaal voorzagen we 15 scholen van zaden en meststoffen en leverden we meer dan 3000 kg maïsmeel aan de meest afgelegen gebieden.

mais_edited.jpg
bottom of page